Friday, October 10, 2014

बिपदा मा च देव भूमी

बिपदा मा च देव भूमी

हर क्वी डरयूँ च

बदरी केदार भूमियाळ अपणु

देखा कन छुप्पयूँ च ।

नन्दा राज राजेश्वरी

कख नरसिंग लुक्यूँ च

धुर्पाळ्योन् कू देब्ता आज

खन्द्वार दब्यूँ च ।

बिपदा मा च देव भूमी

हर क्वी डरयूँ च

बदरी केदार भूमियाळ अपणु

देखा कन छुप्पयूँ च । @ गीत - सर्वाधिकार सुरक्षित राजेन्द्र सिंह कुँवर 'फरियादी'

आँखि खोल द्या बक्त ऐगी देख्णो आँखि खोल द्या बक्त ऐगी बोनो  भट्याकी बोल द्या अदलि बदलि देख्ला कब तैं अब त बटोल द्या! बक्त ऐगी देख्णो आ...