Wednesday, May 7, 2014

यूँ डांडी कांठियों कु सुख ठुकरै तै,
पिली बणी छन मुखुडी हफार,
जुकुड़ीकु खोज्णा सुख निकल्यी छा  
आंखी बथौणी हौग्या बीमार l  गीत @ राजेन्द्र सिंह कुँवर 'फरियादी'  

   

आँखि खोल द्या बक्त ऐगी देख्णो आँखि खोल द्या बक्त ऐगी बोनो  भट्याकी बोल द्या अदलि बदलि देख्ला कब तैं अब त बटोल द्या! बक्त ऐगी देख्णो आ...